Заготовка от прът с профил за държач

Име на продукта h b B H Зърнистост наличност
CP1000-13x10_15x30 13 10 15 30 12µ
провери
CP1000-13x10_15x50 13 10 15 50 12µ
провери
CP1000-13x20_22x30 13 20 22 30 12µ
провери
CP1000-13x20_22x50 13 20 22 50 12µ
провери
CP1000-13x20_30x30 13 20 30 30 12µ
провери
CP1000-13x20_30x50 13 20 30 50 12µ
провери
CP1000-13x20_40x30 13 20 40 30 12µ
провери
CP1000-13x20_40x50 13 20 40 50 12µ
провери
CP1100-13x10_15x30 13 10 15 30
провери
CP1100-13x10_15x50 13 10 15 50
провери
CP1100-13x20_22x30 13 20 22 30
провери
CP1100-13x20_22x50 13 20 22 50
провери
CP1100-13x20_30x30 13 20 30 30
провери
CP1100-13x20_30x50 13 20 30 50
провери
CP1100-13x20_40x30 13 20 40 30
провери
CP1100-13x20_40x50 13 20 40 50
провери
CP1250-13x10_15x30 13 10 15 30
провери
CP1250-13x10_15x50 13 10 15 50
провери
CP1250-13x20_22x30 13 20 22 30
провери
CP1250-13x20_22x50 13 20 22 50
провери
CP1250-13x20_30x30 13 20 30 30
провери
CP1250-13x20_30x50 13 20 30 50
провери
CP1250-13x20_40x30 13 20 40 30
провери
CP1250-13x20_40x50 13 20 40 50
провери
CP1300-13x10_15x30 13 10 15 30
провери
CP1300-13x10_15x50 13 10 15 50
провери
CP1300-13x20_22x30 13 20 22 30
провери
CP1300-13x20_22x50 13 20 22 50
провери
CP1300-13x20_30x30 13 20 30 30
провери
CP1300-13x20_30x50 13 20 30 50
провери
CP1300-13x20_40x30 13 20 40 30
провери
CP1300-13x20_40x50 13 20 40 50
провери
CP1400-13x10_15x30 13 10 15 30
провери
CP1400-13x10_15x50 13 10 15 50
провери
CP1400-13x20_22x30 13 20 22 30
провери
CP1400-13x20_22x50 13 20 22 50
провери
CP1400-13x20_30x30 13 20 30 30
провери
CP1400-13x20_30x50 13 20 30 50
провери
CP1400-13x20_40x30 13 20 40 30
провери
CP1400-13x20_40x50 13 20 40 50
провери
CP1500-13x10_15x30 13 10 15 30
провери
CP1500-13x10_15x50 13 10 15 50
провери
CP1500-13x20_22x30 13 20 22 30
провери
CP1500-13x20_22x50 13 20 22 50
провери
CP1500-13x20_30x30 13 20 30 30
провери
CP1500-13x20_30x50 13 20 30 50
провери
CP1500-13x20_40x30 13 20 40 30
провери
CP1500-13x20_40x50 13 20 40 50
провери