ZB0_ PB0_ Четка полираща от влакна

Име на продукта d1 l1 D Материал Форма наличност
PB01 0.3 12 5 перлон A
провери
PB02 0.3 7 11 перлон B
провери
ZB01 0.03 11 5 кози_косъм A
провери
ZB02 0.03 7 11 кози_косъм B
провери