SB 0 Четка полираща стоманена

Име на продукта d1 l1 D Форма наличност
SB01 0.08 8 5 A
провери
SB02 0.1 8 5 A
провери
SB04 0.06 6 10 B
провери
SB05 0.1 6 10 B
провери
SB06 0.06 - 19 C
провери