Заготовка с един срез от блока

PDF document

запитване за специални размери