LB 2280 Ленти Калибровани 100x500

PDF document


* неналично количество 5-10 дни

Име на продукта S Допуск Якост_опън
N/mm2
Материал наличност
LB2280/0,02x100x500 0.02 0.002 2000-2200 1.4310
провери
LB2280/0,03x100x500 0.03 0.003 1850-2100 1.4310
провери
LB2280/0,05x100x500 0.05 0.003 1850-2100 1.4310
провери
LB2280/0,10x100x500 0.1 0.004 1600-1800 1.4310
провери
LB2280/0,15x100x500 0.15 0.005 1600-1800 1.4310
провери
LB2280/0,20x100x500 0.2 0.006 1600-1800 1.4310
провери
LB2280/0,25x100x500 0.25 0.007 1600-1800 1.4310
провери
LB2280/0,30x100x500 0.3 0.007 1600-1800 1.4310
провери
LB2280/0,35x100x500 0.35 0.008 1600-1800 1.4310
провери
LB2280/0,40x100x500 0.4 0.009 1600-1800 1.4310
провери
LB2280/0,45x100x500 0.45 0.009 1600-1800 1.4310
провери
LB2280/0,50x100x500 0.5 0.01 1600-1800 1.4310
провери
LB2280/0,55x100x500 0.55 0.01 1600-1800 1.4310
провери
LB2280/0,60x100x500 0.6 0.01 1600-1800 1.4310
провери
LB2280/0,65x100x500 0.65 0.012 1600-1800 1.4310
провери
LB2280/0,70x100x500 0.7 0.012 1600-1800 1.4310
провери
LB2280/0,75x100x500 0.75 0.012 1600-1800 1.4310
провери
LB2280/0,80x100x500 0.8 0.013 1600-1800 1.4310
провери
LB2280/0,85x100x500 0.85 0.013 1600-1800 1.4310
провери
LB2280/0,90x100x500 0.9 0.013 1600-1800 1.4310
провери
LB2280/0,95x100x500 0.95 0.013 1600-1800 1.4310
провери
LB2280/1,00x100x500 1 0.013 1600-1800 1.4310
провери