LB 2270 Ленти Калибровани 50x300

PDF document


* неналично количество 5-10 дни

Име на продукта S Допуск Якост_опън
N/mm2
Материал наличност
LB2270/0,01x50x300 0.01 0.002 2000-2200 1.431
провери
LB2270/0,02x50x300 0.02 0.002 2000-2200 1.431
провери
LB2270/0,03x50x300 0.03 0.002 2000-2200 1.1274
провери
LB2270/0,04x50x300 0.04 0.003 2000-2200 1.1274
провери
LB2270/0,05x50x300 0.05 0.003 2000-2200 1.1274
провери
LB2270/0,06x50x300 0.06 0.003 2000-2200 1.1274
провери
LB2270/0,07x50x300 0.07 0.004 2000-2200 1.1274
провери
LB2270/0,08x50x300 0.08 0.004 2000-2200 1.1274
провери
LB2270/0,09x50x300 0.09 0.004 2000-2200 1.1274
провери
LB2270/0,10x50x300 0.1 0.004 2000-2200 1.1274
провери
LB2270/0,15x50x300 0.15 0.005 2000-2200 1.1274
провери
LB2270/0,20x50x300 0.2 0.006 1800-2000 1.1274
провери
LB2270/0,25x50x300 0.25 0.007 1800-2000 1.1274
провери
LB2270/0,30x50x300 0.3 0.007 1800-2000 1.1274
провери
LB2270/0,40x50x300 0.4 0.009 1600-1800 1.1274
провери
LB2270/0,50x50x300 0.5 0.01 1600-1800 1.1274
провери
LB2270/0,60x50x300 0.6 0.01 1600-1800 1.1274
провери
LB2270/0,70x50x300 0.7 0.012 1400-1600 1.1274
провери
LB2270/0,80x50x300 0.8 0.013 1400-1600 1.1274
провери
LB2270/0,90x50x300 0.9 0.013 1400-1600 1.1274
провери
LB2270/1,00x50x300 1 0.013 1400-1600 1.1274
провери