LB 2250 Ленти Калибровани 12.5x5000

PDF document


* неналично количество 5-10 дни

Име на продукта S Допуск Якост_опън
N/mm2
наличност
LB2250/0,01x12,7x5000 0.01 0.002 2000-2200
провери
LB2250/0,02x12,7x5000 0.02 0.002 2000-2200
провери
LB2250/0,03x12,7x5000 0.03 0.002 2000-2200
провери
LB2250/0,04x12,7x5000 0.04 0.003 2000-2200
провери
LB2250/0,05x12,7x5000 0.05 0.003 2000-2200
провери
LB2250/0,06x12,7x5000 0.06 0.003 2000-2200
провери
LB2250/0,07x12,7x5000 0.07 0.004 2000-2200
провери
LB2250/0,08x12,7x5000 0.08 0.004 2000-2200
провери
LB2250/0,09x12,7x5000 0.09 0.004 2000-2200
провери
LB2250/0,10x12,7x5000 0.1 0.004 2000-2200
провери
LB2250/0,12x12,7x5000 0.12 0.004 2000-2200
провери
LB2250/0,15x12,7x5000 0.15 0.005 2000-2200
провери
LB2250/0,18x12,7x5000 0.18 0.005 2000-2200
провери
LB2250/0,20x12,7x5000 0.2 0.006 1800-2000
провери
LB2250/0,25x12,7x5000 0.25 0.007 1800-2000
провери
LB2250/0,30x12,7x5000 0.3 0.007 1800-2000
провери
LB2250/0,35x12,7x5000 0.35 0.008 1800-2000
провери
LB2250/0,40x12,7x5000 0.4 0.009 1600-1800
провери
LB2250/0,45x12,7x5000 0.45 0.009 1600-1800
провери
LB2250/0,50x12,7x5000 0.5 0.01 1600-1800
провери
LB2250/0,55x12,7x5000 0.55 0.01 1600-1800
провери
LB2250/0,60x12,7x5000 0.6 0.01 1600-1800
провери
LB2250/0,65x12,7x5000 0.65 0.012 1400-1600
провери
LB2250/0,70x12,7x5000 0.7 0.012 1400-1600
провери
LB2250/0,75x12,7x5000 0.75 0.012 1400-1600
провери
LB2250/0,80x12,7x5000 0.8 0.013 1400-1600
провери
LB2250/0,85x12,7x5000 0.85 0.013 1400-1600
провери
LB2250/0,90x12,7x5000 0.9 0.013 1400-1600
провери
LB2250/0,95x12,7x5000 0.95 0.013 1400-1600
провери
LB2250/1,00x12,7x5000 1 0.013 1400-1600
провери
LB2250/1,10x12,7x5000 1.1 0.017 1400-1600
провери
LB2250/1,20x12,7x5000 1.2 0.017 1400-1600
провери
LB2250/1,30x12,7x5000 1.3 0.02 1400-1600
провери
LB2250/1,40x12,7x5000 1.4 0.02 1400-1600
провери
LB2250/1,50x12,7x5000 1.5 0.02 1400-1600
провери
LB2250/1,60x12,7x5000 1.6 0.023 1400-1600
провери
LB2250/1,70x12,7x5000 1.7 0.023 1400-1600
провери
LB2250/1,80x12,7x5000 1.8 0.023 1400-1600
провери
LB2250/2,00x12,7x5000 2 0.035 1400-1600
провери