R26W Планка плъзгаща с графит II тип

PDF document


* неналично количество 3-7 дни
^актуални цени по запитване

Име на продукта b L L1 L2 L3 L4 3D наличност
R26W/35x100 35 100 60 - - - SolidWorks 3D
провери
R26W/35x150 35 150 55 55 - - SolidWorks 3D
провери
R26W/35x200 35 200 50 50 55 - SolidWorks 3D
провери
R26W/35x250 35 250 70 70 70 - SolidWorks 3D
провери
R26W/35x300 35 300 65 65 65 65 SolidWorks 3D
провери
R26W/35x350 35 350 80 75 75 80 SolidWorks 3D
провери
R26W/50x100 50 100 60 - - - SolidWorks 3D
провери
R26W/50x150 50 150 55 55 - - SolidWorks 3D
провери
R26W/50x200 50 200 55 50 55 - SolidWorks 3D
провери
R26W/50x250 50 250 70 70 70 - SolidWorks 3D
провери
R26W/50x300 50 300 65 65 65 65 SolidWorks 3D
провери
R26W/50x350 50 350 80 75 75 80 SolidWorks 3D
провери