WZ5632_WZ5631 Пета носеща и Пета центроваща

PDF document


* неналично количество 3-7 дни
^актуални цени по запитване

Име на продукта d d1 d14 a b h h1 h2 t 3D наличност
WZ5631/16 16 23 18 40 71 25 16 19 4 SolidWorks 3D
провери
WZ5631/20 20 28 23 45 80 32 18 24 6 SolidWorks 3D
провери
WZ5631/25 25 32 28 56 90 40 18 32 6 SolidWorks 3D
провери
WZ5631/30 30 40 35 71 112 50 20 40 10 SolidWorks 3D
провери
WZ5631/32 32 40 37 71 112 50 20 40 10 SolidWorks 3D
провери
WZ5631/40 40 50 45 85 132 63 25 50 10 SolidWorks 3D
провери
WZ5631/50 50 60 55 112 160 80 28 62 10 SolidWorks 3D
провери
WZ5631/63 63 80 70 132 200 100 40 78 16 SolidWorks 3D
провери
WZ5631/80 80 100 87 160 250 125 45 98 16 SolidWorks 3D
провери
WZ5632/16 16 23 18 40 71 25 16 19 4 SolidWorks 3D
провери
WZ5632/20 20 28 23 45 80 32 18 24 6 SolidWorks 3D
провери
WZ5632/25 25 32 28 56 90 40 18 32 6 SolidWorks 3D
провери
WZ5632/30 30 40 35 71 112 50 20 40 10 SolidWorks 3D
провери
WZ5632/32 32 40 37 71 112 50 20 40 10 SolidWorks 3D
провери
WZ5632/40 40 50 45 85 132 63 25 50 10 SolidWorks 3D
провери
WZ5632/50 50 60 55 112 160 80 28 62 10 SolidWorks 3D
провери
WZ5632/63 63 80 70 132 200 100 40 78 16 SolidWorks 3D
провери
WZ5632/80 80 100 87 160 250 125 45 98 16 SolidWorks 3D
провери