SRL Нагреватели спирални 3.3х3.3

PDF document


* неналично количество 1-5 дни
^актуални цени по запитване

Име на продукта TC Description L L(P) P
W
W/cm2 наличност
SRLX000002/175W without TC coiled без_TД навит 250 205 175 6
провери
SRLX000002/175W without TC straight без_TД прав 250 205 175 6
провери
SRLX000004/225W without TC coiled без_TД навит 300 55 225 6.7
провери
SRLX000004/225W without TC straight без_TД прав 300 55 225 6.7
провери
SRLX000006/250W without TC coiled без_TД навит 350 305 250 6.2
провери
SRLX000006/250W without TC straight без_TД прав 350 305 250 6.2
провери
SRLX000008/300W without TC coiled без_TД навит 400 355 300 6.4
провери
SRLX000008/300W without TC straight без_TД прав 400 355 300 6.4
провери
SRLX000010/350W without TC coiled без_TД навит 450 405 350 6.5
провери
SRLX000010/350W without TC straight без_TД прав 450 405 350 6.5
провери
SRLX000012/400W without TC coiled без_TД навит 500 455 400 6.7
провери
SRLX000012/400W without TC straight без_TД прав 500 455 400 6.7
провери
SRLX000014/450W without TC coiled без_TД навит 600 555 450 6.1
провери
SRLX000014/450W without TC straight без_TД прав 600 555 450 6.1
провери
SRLX000016/500W without TC coiled без_TД навит 700 655 500 5.8
провери
SRLX000016/500W without TC straight без_TД прав 700 655 500 5.8
провери
SRLX000018/600W without TC coiled без_TД навит 800 755 600 6
провери
SRLX000018/600W without TC straight без_TД прав 800 755 600 6
провери
SRLX000020/700W without TC coiled без_TД навит 900 855 700 6.2
провери
SRLX000020/700W without TC straight без_TД прав 900 855 700 6.2
провери
SRLX000022/800W without TC coiled без_TД навит 1000 955 800 6.3
провери
SRLX000022/800W without TC straight без_TД прав 1000 955 800 6.3
провери
SRLX000024/900W without TC coiled без_TД навит 1200 1155 900 5.9
провери
SRLX000024/900W without TC straight без_TД прав 1200 1155 900 5.9
провери
SRLX000026/1000W without TC coiled без_TД навит 1400 1355 1000 5.6
провери
SRLX000026/1000W without TC straight без_TД прав 1400 1355 1000 5.6
провери
SRLX000028/1100W without TC coiled без_TД навит 1600 1555 1100 5.4
провери
SRLX000028/1100W without TC straight без_TД прав 1600 1555 1100 5.4
провери
SRLX000030/1250W without TC coiled без_TД навит 1800 1755 1250 5.4
провери
SRLX000030/1250W without TC straight без_TД прав 1800 1755 1250 5.4
провери
SRLX000032/1400W without TC coiled без_TД навит 2000 1955 1400 5.4
провери
SRLX000032/1400W without TC straight без_TД прав 2000 1955 1400 5.4
провери