LB 2260 Ленти Калибровани 50x5000

PDF document


* неналично количество 5-10 дни

Име на продукта S Допуск Якост_опън
N/mm2
наличност
LB2260/0,02x50x5000 0.02 0.002 2000-2200
провери
LB2260/0,03x50x5000 0.03 0.003 2000-2200
провери
LB2260/0,04x50x5000 0.04 0.003 2000-2200
провери
LB2260/0,05x50x5000 0.05 0.003 2000-2200
провери
LB2260/0,06x50x5000 0.06 0.003 2000-2200
провери
LB2260/0,08x50x5000 0.08 0.004 2000-2200
провери
LB2260/0,09x50x5000 0.09 0.004 2000-2200
провери
LB2260/0,10x50x5000 0.1 0.004 2000-2200
провери
LB2260/0,12х50х5000 0.12 0.004 2000-2200
провери
LB2260/0,15x50x5000 0.15 0.005 2000-2200
провери
LB2260/0,18x50x5000 0.18 0.005 2000-2200
провери
LB2260/0,20x50x5000 0.2 0.006 1800-2000
провери
LB2260/0,25x50x5000 0.25 0.007 1800-2000
провери
LB2260/0,30x50x5000 0.3 0.007 1800-2000
провери
LB2260/0,35x50x5000 0.35 0.008 1800-2000
провери
LB2260/0,40x50x5000 0.4 0.009 1600-1800
провери
LB2260/0,45x50x5000 0.45 0.009 1600-1800
провери
LB2260/0,50x50x5000 0.5 0.01 1600-1800
провери
LB2260/0,60x50x5000 0.6 0.01 1600-1800
провери
LB2260/0,70x50x5000 0.7 0.012 1400-1600
провери
LB2260/0,80x50x5000 0.8 0.013 1400-1600
провери
LB2260/0,90x50x5000 0.9 0.013 1400-1600
провери
LB2260/1,00x50x5000 1 0.013 1400-1600
провери