До 260оС/ За шнек, ГКЛС, екструдиране на полиолефини PO -... До 260оС/ За шнек, ГКЛС, екструдиране на полиолефини До 400оС/ За шнек и ГКЛС при инженерни пластмаси HT... До 400оС/ За шнек и ГКЛС при инженерни пластмаси До 320оС/ За шнек, ГКЛС, екструдиране при прозрачни изделия HIGH... До 320оС/ За шнек, ГКЛС, екструдиране при прозрачни изделия До 320оС/ За шнек и ГКЛС при PET PET... До 320оС/ За шнек и ГКЛС при PET До 380оС/ За шнек и ГКЛС, универсален SP До 380оС/ За шнек и ГКЛС, универсален До 400оС/ Течен препарат, за шнек и ГКЛС, универсален LP До 400оС/ Течен препарат, за шнек и ГКЛС, универсален