Плоча Крайна с легло за ринг L05 Плоча Крайна с легло за ринг Плоча Крайна L10 Плоча Крайна Плоча крайна без зони за захващане L30 Плоча крайна без зони за захващане Плоча Формообразуваща L35 Плоча Формообразуваща Плоча формеща с припуск на отворите L41 Плоча формеща с припуск на отворите Плоча Подложна L45 Плоча Подложна Греди L50 Греди Изхвъргачен Пакет L55_ L60 Изхвъргачен Пакет