Елементи за външно присъединяване Елементи за темпериране вътре в инструмента